نام شرکت :

 

نام سفارش دهنده :

 

شماره تماس :

 

آدرس ایمیل :

 

نام محصول :

 

تعداد :

نوع تیوب :

قطر (mm) :

 

طول(mm) :

 

رنگ تیوب :

نوع پرداخت تیوب :

رنگ شولدر :

نوع درب :

 

رنگ درب :

پرداخت درب :

قطر نازل :

 

ممبران :

 

فول استمپینگ بدنه

رنگ فویل بدنه :

فول استمپینگ درب

رنگ فویل درب :
در صورت نیاز تصویر طرح مورد نظر را آپلود کنید